Optologie
Ferdinand
Coaching
Schoolrijpheid
Contact & Links
Referenties

We weten anno 2013 dat de schoolse problemen eerder toe- dan afgenomen zijn. Toen wij met de optologie starten, waren de meisjes ruim zes tot zeven jaar en jongens ruim zeven tot acht jaar pas schoolrijp. De laatste verwachtingen zijn dat meisjes nu tussen zeven en acht jaar en bij jongens rond negen tot tien jaar schoolrijp zijn. Dit is op zich al een duidelijk probleem voor de het onderwijs. Het steeds vroeger aandragen van schoolse vaardigheden verstoort de  ‘leer’ ontwikkeling van de kinderen.
We moeten kinderen de ruimte geven hun natuurlijke ontwikkeling te volgen en in plaats van leren eerst de voorwaarden creëren. Onder andere door het lichamelijk besef via doel gerichte oefeningen en sport en spel stimuleren. Spelletjes spelen om winnen en verliezen te ervaren en een gezonde rivaliteit weer tot leven laten komen. De eerste jaren op school zouden moeten worden ingevuld met algemene vaardigheden, gericht op het onderwijs. Onderzoeken en tests verzamelen die nodig zijn, om het starten met de schoolse vaardigheden te beoordelen.
Met die uitslagen kunnen wij alle ouders laten zien, dat ook hun intelligente kind nog niet klaar is voor ‘het leren’. Door te wachten tot het juiste moment, worden de verwachten achterstanden binnen de kortste keren ingelopen en verloopt ook de overgang beter naar de opleidingen en het voortgezet onderwijs.

In de NRC weekend van 9 maart is er een pagina over dyslexie met als titel:  “Hulp voor zwakke lezers”. Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring neemt snel toe. Specialisten zoeken een uitweg.


Pagina1 2 3