Ferdinand
Coaching
Schoolrijpheid
Referenties
Contact

Conclusie

Met deze informatie van het visuele systeem wordt een duidelijk beeld verkregen van de mogelijkheden en de ontwikkeling van de waarneming en de invloed van de omgeving op het visueel gedrag. Indien nodig, wordt er een correctie voorgeschreven en/of een advies voor therapie of training.

Advies

Als na het onderzoek blijkt dat visuele klachten een gevolg zijn van andere oorzaken, zal geadviseerd worden om een andere discipline te raadplegen o.a. fysiotherapie, logopedie, psychologie of orthopedagogie.

* Gesell heeft in Amerika onderzoek gedaan naar de visuele
   
ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 10 jaar.

* Het Gesell instituut voor ontwikkeling van kinderen heeft in
   samenwerking met vele disciplines en wetenschappers over    de gehele wereld onderzoek gedaan naar de normale opgroei    en ontplooiing van de zintuigen.


Optologie is de verzamelnaam van alle richtingen en specialisaties in de optometrische wetenschap.
Iedereen die hier meer van wil weten een korte uiteenzetting:

Standaard optometrie


Het wordt al ruim 100 jaar onderwezen aan 25 universiteiten in Amerika en Canada. Ook in Europa wordt deze wetenschap in vele landen onderwezen en komen er steeds meer beoefenaars. In Nederland is er een HBO opleiding optometrie met het doel een onafhankelijk beroep voor eerstelijns oogzorg.

Pagina1 2 3 4